Ключовото умение в общество, основано на информацията, е управлението на информацията

Светът става все по-дигитален и това е процес, който продължава и става все по-всеобхватен независимо от нас. Дигиталната трансформация е...