Ключовото умение в общество, основано на информацията, е управлението на информацията

снимка:dellemc.com

Светът става все по-дигитален и това е процес, който продължава и става все по-всеобхватен независимо от нас.
Дигиталната трансформация е в ход и няма да как да е избегнем. Дигитализацията ще продължи да се развива и оформя живота, да определя начина, по който хората поръчват храната си, пътуват, пазаруват, работят и общуват.
Знанията се променят с нови изследвания, нови разработки и бързо разпространение на идеи и практики в интернет, но източниците на информация се увеличават с голяма променливост в надеждността или валидността на информацията, голяма част от нея непълна, недостоверна и фалшива.
Да знаеш как да се ориентираш в този океан от информация е едно от най-важните умения в дигиталния свят.
Трябва да се научим как да се намери, оцени, анализира, приложи и разпространи тази информация.
Защото, ако приемаме безусловно, че информацията е надеждна и разчитаме на нея, то ние разчитаме на грешната информация.
А по-лошо от това да не си информиран е да си зле информиран. Това ни дава неуместна увереност подкрепена от грешна информация,
а това води до некомпетентност и завишена самооценка, което ни пречи в работата и живота.
Управление на информацията, това е може би най-преобладаващото от всички умения в цифровия свят.

снимка: „G електроник“

Dell EMC е лидер в иновативни технологии за ускоряване на цифровата трансформация.
Най-бързо развиващите се компании са в процес на цифрово преобразуване: те си позволяват да използват и печелят от силата на софтуера, данните анализи, IoT и изкуствен интелект. Дигитално управляваните фирми не са просто новото нормално; те са новите задължителни.

„G електроник“ – Dell EMC Partner Program Solution Provider